Ekologija u Praksi

Na ovoj stranici držimo ažuran spisak svih ekoloških projekata u našem bioregionu.

Na šta mislimo kada kažemo ekološki projekat? Pre svega gledamo na one koji se bave jednim ili više od sledećih aktivnosti:

  • Prirodna gradnja – naročito zemljom
  • Lokalna proizvodnja energije – kako električne, tako i toplotne energije
  • Gajenje jestivih biljaka – bez veštačkog đubriva i pesticida
  • Deljenje iskustva i znanja sa širom zajednicom

Na spisak nećemo dodavati projekte koji su potpuno u domenu teorije, već se fokusiramo na one koji su isprljali ruke stavljanjem teorije u praksu. Ne omalovažavamo teoretske, akademske, aktivističke i ostale ekološke projekte koji nisu vezani za parče zemlje, to jednostavno nije naš domen.

A na šta mislimo kada kažemo naš bioregion? Državne granice su veštačke i lako pomenljive, dok koncept bioregiona označava jedan geografski pojam unutar koga postoje vrlo slični ekosistemi, zbog slične klime, flore i faune. Mi pripadamo bioregionu mešovitih šuma dinarskih planina i balkana, ali nećemo preoštro isključivati i projekte koji malo štrče izvan tih granica 😉

Imajte na umu da je ovo spisak samo onih projekata koji žele da javno dele svoje iskustvo. Daleko je više onih koji rade sve ovo isto u tušini i miru, i smatram da njihovu privatnost treba poštovati.

Kontaktirajte nas ukoliko imate projekat koji smatrate da pripada ovde.

Nema Komentara

Postavi Komentar