Tok

Tok se javlja u radnjama kada postignete ravnotežu između veštine koju zahtevaju i izazova koji pružaju te radnje.