Page 1 of 1

Vodorov / swale

Posted: 04 Apr 2020, 19:26
by Alek
Element o kome se često priča u Permakulturnim krugovima, ali koji se još uvek retko viđa u domaćinstivma našeg bioregiona. Pogledajte kratak video o tome kako smo mi ovaj element primenili na našem imanju.