Page 1 of 1

Identifikacija insekata

Posted: 04 Apr 2020, 19:10
by Alek
HabiProt ima nekoliko štampanih izdanja na temu insekata. Mi smo naručili Dnevne Leptire i Strižibube i mogu reći da su jako dobro uređene knjige. Identifikovane insekte možete uneti u njihovu bazu podataka.

Takođe zanimljiva je evropska mreža za posmatranje svemoćnog Jelenka!